Algemene voorwaarden

V7 02-04-2020 | 14:14:54

Deze website is eigendom van Stichting Sportevenementen Nederland. De website is gemaakt met Kentaa, een product van Kentaa B.V. (www.kentaa.nl). Een ieder die gebruik maakt van Move Against Corona - voor welke doeleinden dan ook - gaat akkoord met onderstaande voorwaarden en bepalingen.

De Stichting Sportevenementen Nederland is een stichting opgezet door Laurens Hillmann en Martin de Ruiter. Het doel van de stichting is om (sport)evenementen en activiteiten te organiseren waarbij in veel gevallen (overheids)subsidies worden aangevraagd. Stichting Sportevenementen Nederland heeft Move Against Corona opgezet in samenwerking met haar zusterbedrijf Central Evensts om mensen in begewing te krijgen tijdens de Coronacrisis en tegelijkertijd zoveel mogelijk geld op te halen voor Voedselbanken Nederland.

Stichting Sportevenementen Nederland en Kentaa spannen zich in om defecten aan deze website zo veel mogelijk te voorkomen en zo snel mogelijk te verhelpen. Kentaa is voor haar dienstverlening afhankelijk van derden, zoals hosting- en payment-providers en de interfaces (API) van de sociale netwerken.

Stichting Sportevenementen Nederland en Kentaa geven geen garanties met betrekking tot werking van en de dienstverlening via deze website en behoudt zich het recht voor de dienst te wijzigen, of uit te breiden. Stichting Sportevenementen Nederland en Kentaa zijn niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade van welke aard dan ook, die ontstaat uit het gebruik van de website of enige daaropgeboden informatie, met inbegrip van beschadiging of verlies van gegevens, schade aan apparatuur of programma's.

Deelname aan Move Against Corona is geheel op eigen risico. Stichting Sportevenementen Nederland en haar zusterbedrijf Central Events zijn in geen geval aansprakelijk voor ongevallen of schade dan wel verlies en/of diefstal van persoonlijke voorwerpen van de deelnemer. Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk zich te houden aan de verkeersregels en aan de maatregelen die door de overheid zijn genomen i.v.m. het Coronavirus.

Auteursrecht

Stichting Sportevenementen Nederland spant zich tot het uiterste in om de rechten op teksten, foto's, illustraties, kaarten, overig grafisch materiaal, (handels-)namen, merken, logo's en databanken te respecteren. De auteursrechten, merkenrechten en/of enige andere intellectuele eigendomsrechten van het voor bescherming in aanmerking komende materiaal of recht berusten bij het bedrijf dat van dit materiaal of recht gebruik maakt. Indien foto's, illustraties en dergelijke door een actiestarter, deelnemer of projectleider worden geüpload op Move Against Corona, dan staat de actiestarter, deelnemer of projectleider in voor respecteren van de auteursrechten van derde partijen op dat materiaal. De actiestarter, deelnemer of projectleider vrijwaart Stichting Sportevenementen Nederland aanspraken van derden wegens het schenden van auteursrechten.

Foto’s die je als deelnemers op je actiepagina deelt, kunnen gebruikt worden voor de website en socialmedia-kanalen (Facebook en Instagram) van Move Against Corona en Central Events (zusterbedrijf van Stichting Sportevenementen Nederland). Door je in te schrijven ga je akkoord met het gebruik van deze foto’s op de hiervoor beschreven media. Volgens de geldende AVG-bepalingen kun je ons verzoeken een foto offline te halen. Stuur daarvoor een e-mail naar info@centralevents.nl.

Transactiekosten

Payment provider Mollie B.V. draagt zorg voor de afwikkeling van transacties via deze website. Over transacties worden door Kentaa en Mollie B.V. transactiekosten berekend. Stichting Sportevenementen Nederland en Kentaa zijn niet aansprakelijk voor de dienstverlening van Mollie B.V.. Bij een donatie kan iemand een bijdrage aan de transactiekosten doen. De exacte transactiekosten zijn afhankelijk van het gedoneerde bedrag en de betaalmethode.

Inschrijfgeld

Inschrijving versplicht tot betaling van de €2,50 aan inschrijfkosten. Het inschrijfgeld wordt gebruikt om de kosten van de inschrijfmodule/website en het beheer hiervan te dekken. Na inschrijving bestaat er geen mogelijkheid meer tot restitutie van het inschrijfgeld. Mochten de maatregelen die door de overheid i.v.m. het Coronavirus zijn genomen worden aangescherpt, dan zal er geen restitutie plaatsvinden van het inschrijfgeld.

Donaties

Het gedoneerde bedrag komt voor 100% ten goede aan het genoemde goede doel. Op 1 mei 2020 zal de eindstand van het bedrag aan de deelnemers en aan het goede doel worden meegedeeld. Op 2 mei 2020 zal het totaalbedrag worden gestort op de bankrekening van het goede doel.

Stichting Derdengelden Online Fondsenverwerving

De verwerking van de betalingen/donaties op deze website loopt via de Stichting Derdengelden Online Fondsenverwerving, Kvk 61828181. Stichting Derdengelden Online Fondsenverwerving ontvangt via Mollie B.V. alle inkomsten en stort deze door naar Stichting Sportevenement Nederland.

Persoonsgegevens

Alle tot natuurlijke personen herleidbare gegevens (“persoonsgegevens”) in de elektronische correspondentie met de website Move Against Corona zullen Stichting Sportevenementen Nederland en Kentaa met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandelen. Stichting Sportevenementen Nederland en Kentaa leven daarbij de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”), het Privacy Statement en het Cookie Statement na. Stichting Sportevenementen Nederland geldt te allen tijde als 'verwerkingsverantwoordelijke' en Kentaa geldt te allen tijde als 'verwerker' in de zin van artikel 4 sub f AVG. Stichting Sportevenementen Nederland en Kentaa krijgen volledig inzicht in uw gegevens. Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt (m.u.v. Central Events) of ter inzage gegeven, tenzij Stichting Sportevenementen Nederland daartoe verplicht is op grond van een wettelijke voorschrift, gerechtelijk vonnis of ambtelijk bevel. Wanneer u de website bezoekt, een actiepagina start, inlogt via een social media profiel of e-mailadres, of een donatie doet, worden uw gegevens vastgelegd. Stichting Sportevenementen Nederland en Kentaa gebruiken uw gegevens ter ondersteuning respectievelijk uitvoering van uw geldinzamelactie, deelname registraties aan evenementen, het verwerken van donaties en om u te informeren over activiteiten en werkzaamheden of om uw steun te vragen. Daarnaast geven deelnemers middels hun inschrijving toestemming voor gebruik van gegevens voor promotiedoeleinden van publieksevenementen van de Stichting Sportevenementen Nederland en Central Events.

Indien u geen informatie van Stichting Sportevenementen Nederland of Central Events wenst te ontvangen of bezwaar wilt maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, neem dan contact op via: info@centralevents.nl. U kunt zich voor nieuwsbrieven en e-mailings ook afmelden via de afmeldlink die is opgenomen onderaan ieder e-mailbericht.

Als blijkt dat een persoon die op welke grond ook persoonsgegevens achterlaat op de website Move Against Corona jonger is dan 16 jaar, zal Stichting Sportevenementen Nederland, binnen de haar ter beschikking staande technische mogelijkheden, verifiëren of deze gegevens met toestemming van een ouder of verzorger zijn afgegeven. Indien die toestemming ontbreekt, zal Stichting Sportevenementen Nederland niet overgaan tot verwerking van de persoonsgegevens.

Op de verwerking van persoonsgegevens is altijd ons Privacy Statement van toepassing. Het Privacy Statement kunt u hier raadplegen.

Cookies

Cookies vormen een essentieel onderdeel van het surfen op het web. Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Kentaa maakt gebruik van de informatie in cookies om de bezoeker te herkennen bij een volgend bezoek en gepersonaliseerde inhoud aan te bieden en het voor de bezoeker makkelijker te maken. Cookies worden ook gebruikt voor het verkrijgen van statistische gegevens. Bij het plaatsen van cookies handelen Stichting Sportevenementen en Kentaa in overeenstemming met artikel 11.7 Telecommunicatiewet en het Cookie Statement.

Verwijderen van content

Stichting Sportevenementen en Kentaa behouden zich het recht voor om ongepaste of auteursrechtelijke informatie die door gebruikers op de website wordt geplaatst zonder voorafgaand bericht en zonder gehouden te zijn tot enige vorm van schadevergoeding (deels) te verwijderen.

Taal

Deze Algemene Voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse taal en vertaald in de Engelse en Franse taal. Indien er een verschil is tussen de Franse of Engelse versie van deze Algemene Voorwaarden en de Nederlandse versie, dan prevaleert de Nederlandse versie. Alle in deze Algemene Voorwaarden gehanteerde begrippen moeten worden uitgelegd als Nederlandsrechtelijke begrippen en in overeenstemming met de AVG.